Kontaktná adresa: 

Akcion s.r.o.

Zvolenská cesta 25

974 05 Banská Bystrica 

e-mail: akcion@akcion.sk

Telefonický kontakt : 0903 756 624 , prevádzková doba každý pracovný deň 8:00 – 16:00.

Zodpovedná osoba za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci) :

Stanislav Bordáč, kontakt : bordac@akcion.sk

Kontakt na reklamácie :

Pokiaľ chcete reklamovaný tovar priniesť osobne, alebo zaslať poštou, použite, prosím túto adresu:

Akcion s.r.o.

Zvolenská cesta 25

974 05 Banská Bystrica 

e-mail: reklamacie@akcion.sk

Telefonický kontakt : 0903 756 624 , prevádzková doba každý pracovný deň 8:00 – 16:00.

Sídlo spoločnosti (fakturačná adresa):

Akcion s.r.o.

Karpatské námestie 10 
Bratislava - mestská časť Rača 831 06

IČO : 50214551

DIČ : 2120233104

nie sme platcami DPH

Registrácia v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddieli Sro, vo vložke číslo 109610/B

Bankové spojenie :                                                

Fio banka, a.s. 
Nám. SNP 21
Bratislava 
PSČ 811 01

Akcion s.r.o.  
IBAN:               SK38 8330 0000 0027 0096 0917
BIC/SWIFT:      FIOZSKBAXXX  

VUB a.s.
Mlynské nivy 1  
Bratislava 25 
PSČ 829 90

Akcion s.r.o. 
IBAN:               SK53 0200 0000 0037 1752 5254
BIC/SWIFT:      SUBASKBX  

  

Orgán dozoru a dohladu :

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27