Pred zadaním hesla vždy skontrolujte SSL certifikát ! 

Ak certifikát chýba, nezadávajte žiadne údaje a opustite stránku!

V adresnom riadku vášho prehliadača musíte vidieť symbol zámočku ako na tomto obrázku:   SSLBezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Napríklad používame bezpečnostný certifikát SSL už pri samotnom nákupe na našich stránkach a teda informácie ktoré tam zadávate sú šifrované a teda zabezpečené. 
Bojíte sa platiť kartou ?
U nás môžete byť bez obáv. Na platbu kartou využívame tie najmodernejšie spôsoby ochrany. Systém ochrany platby zabezpečuje priamo banka 3-D Secure protokolom . Platba platobnou kartou prebieha len cez zabezpečené stránky VUB Banky.

SSLssl.pngimg-logo-ssl-secure.png